Artykuł sponsorowany

Czym są gazy techniczne i gdzie ich używamy?

Czym są gazy techniczne i gdzie ich używamy?

Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w przemyśle, medycynie, a nawet w codziennym życiu. Warto poznać, czym dokładnie są te substancje oraz jakie są ich zastosowania w różnych dziedzinach. W artykule przedstawimy definicję gazów technicznych, ich podział oraz przykłady zastosowań w Polsce.

Definicja i podział gazów technicznych

Gazy techniczne to substancje chemiczne w stanie gazowym, które wykorzystywane są w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Ich nazwa pochodzi od ich głównego zastosowania – jako środki technologiczne służące do produkcji innych materiałów czy produktów. Gazy techniczne można podzielić na trzy główne grupy – gazy szlachetne, gazy proste oraz mieszaniny gazowe. Gazy szlachetne obejmują hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon. Gazy proste to m.in. azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla czy acetylen. Mieszaniny gazowe to połączenia różnych gazów o określonym składzie i właściwościach.

Zastosowanie gazów technicznych w przemyśle

W Polsce gazy techniczne mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Przykładem może być przemysł metalurgiczny, gdzie gazy techniczne są wykorzystywane do ochrony przed utlenianiem, redukcji tlenku metali czy do chłodzenia. W przemyśle chemicznym gazy techniczne stosowane są jako surowce do produkcji różnych związków chemicznych, a także jako środki ochronne przed reakcjami niepożądanymi. W przemyśle spożywczym gazy techniczne wykorzystuje się do pakowania żywności w atmosferze kontrolowanej, co pozwala na zachowanie świeżości produktów oraz przedłużenie ich trwałości.

Medycyna i nauka – kolejne obszary zastosowań

Gazy techniczne odgrywają również ważną rolę w medycynie i nauce. W medycynie używa się ich m.in. jako gazów oddechowych dla pacjentów, gazów anestezjologicznych czy jako środków kontrastowych w badaniach obrazowych. W naukowych laboratoriach gazy techniczne w Mszczonowie stosowane są jako odczynniki chemiczne, środki ochronne dla próbek czy jako nośniki informacji w spektroskopii. W Polsce szczególnie popularny jest azot ciekły, który wykorzystuje się zarówno w medycynie (np. do przechowywania próbek biologicznych), jak i w naukowych badaniach (m.in. do eksperymentów z niskimi temperaturami).