Artykuł sponsorowany

Czy proces podziału działki jest skomplikowany?

Czy proces podziału działki jest skomplikowany?

Podział działki to procedura, która może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowana, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w tego rodzaju sprawach. W rzeczywistości jednak, dzięki odpowiedniej wiedzy i przygotowaniu, można przejść przez ten proces bez większych problemów. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące podziału działki oraz kroków, które należy wykonać, aby ten proces zakończył się sukcesem.

Na czym polega podział działki i jakie są jego cele?

Podział działki to procedura polegająca na zmianie jej granic oraz powierzchni poprzez wydzielenie z niej nowych działek o mniejszej powierzchni. Celem tego procesu jest umożliwienie sprzedaży części gruntu lub przekazanie go innym osobom. Podział może być również konieczny w przypadku realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, które wymagają zmiany granic działki. Warto zaznaczyć, że podział może dotyczyć zarówno działek rolnych, jak i nierolniczych.

Aby przystąpić do podziału działki w Warce i innych miejscowościach, należy zgłosić się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, w zależności od lokalizacji nieruchomości. Następnie trzeba złożyć wniosek o podział działki, który powinien zawierać m.in. dane właściciela, opis granic działki oraz plan podziału. Warto skorzystać z usług geodety, który sporządzi niezbędne dokumenty oraz dokona pomiarów terenu. Po złożeniu wniosku urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnej decyzji, właściciel otrzyma zgodę na podział działki oraz decyzję administracyjną.

Podział działki wiąże się z pewnymi kosztami, które należy uwzględnić w procesie planowania. Przede wszystkim trzeba liczyć się z opłatą za złożenie wniosku o podział działki, która wynosi około 100 zł. Ponadto, należy uwzględnić koszty usług geodety, które mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od skomplikowania prac oraz lokalizacji nieruchomości. Warto również pamiętać o opłatach notarialnych oraz ewentualnych kosztach związanych z przeniesieniem własności na nowych właścicieli.

Po uzyskaniu zgody na podział działki oraz sporządzeniu aktu notarialnego dotyczącego przekazania nieruchomości, należy zgłosić te zmiany do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych. W przypadku działek rolnych, konieczne jest również zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w odpowiednich urzędach gminnych. Proces ten może trwać kilka tygodni, jednak po jego zakończeniu wszystkie formalności związane z podziałem działki zostaną zakończone, a nowi właściciele będą mogli korzystać ze swojej nieruchomości.